All for Joomla All for Webmasters
ຊົມເຊີຍວັນໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ 13 ມີນາ ຄົບຮອບ 52 ປີ ຢ່າງສຸດໃຈ
 • ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານແຜນການ ທີ່ພະແນກ ປທສ ແຂວງຈຳປາສັກ ລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ມິຖຸນາ 2016

  ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານແຜນການ ທີ່ພະແນກ ປທສ ແຂວງຈຳປາສັກ ລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ມິຖຸນາ 2016

 • ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານ ວຽກງານໄອຊີທີ ທີ່ພະແນກ ປທສ ແຂວງຈຳປາສັກ ລະຫວ່າງວັນທີ 14-16 ມິຖຸນາ 2016

  ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານ ວຽກງານໄອຊີທີ ທີ່ພະແນກ ປທສ ແຂວງຈຳປາສັກ ລະຫວ່າງວັນທີ 14-16 ມິຖຸນາ 2016

 • ພະແນກ ປທສ ແຂວງຈຳປາສັກຫວນຄືນມູນເຊື້ອວັນຢຶດອຳນາດ 23 ສິງຫາ ຄົບຮອບ 70 ປີ

  ພະແນກ ປທສ ແຂວງຈຳປາສັກຫວນຄືນມູນເຊື້ອວັນຢຶດອຳນາດ 23 ສິງຫາ ຄົບຮອບ 70 ປີ

 • ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການປັບປຸງລະບົບສາຍໂທລະຄົມ ໃນເຂດເທດສະບານເມືອງປາກເຊ ມີຄວາມຄືບໜ້າດີສົມຄວນ

  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການປັບປຸງລະບົບສາຍໂທລະຄົມ ໃນເຂດເທດສະບານເມືອງປາກເຊ ມີຄວາມຄືບໜ້າດີສົມຄວນ

ຂ່າວພະແນກ ປທສ

ຂ່າວໄອຊີທີ

 • Google ເປັນລະບົບໂປຣແກຣມ ທີ່ນັກສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆ ມັກນຳ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄົນຫາເນື້ອໃນຕ່າງໆ ທັງໃນອາດິດ, ປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ມີ ສາລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ ໃຫ້ຄົນທັງໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ທີ່ມີຢູ່ເທິງບົນໜ້າ ໂລກຂອງພວອກເຮົາ. ປະຈຸບັນ Google ໄດ້ພັດທະນາຂື້ນອີກຂັ້ນໜຶ່ງ ກ້າວໄປສູ່ການເປັນເພື່ອນ ທີ່ຮູ້ ໃຈໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຢ່າງ, ເຖິງຂັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໃຫ້ເຮົາສາມາດນໍາຫາ ມືຖື Android ທີ່ເສຍໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ພຽງແຕ່ ພິມຄຳວ່າ Find My Phone…
  in ໄອຊີທີ 214196 comments Read 27691 times Read more...

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ