ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການເງິນ

ປະກອບ​ມີ 2 ວຽກງານ​ຄຶ:

  • ວຽກງານແຜນການສະຖິຕິ

1. ຄົ້ນ​ຄ້ວາຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ວິ​ໃສ​ທັດ, ທິດ​ທາງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ແລະ ​ແຜນການ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ​ຂອງ​ແຂວງ ​ແລະ ກະຊວງ​ ປທສ​ ເພື່ອ​ຫັນ​ເປັນ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ, ​ໂຄງການ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກພາຍ​ໃນ​ແຂວງ.

2. ຂື້ນ​ແຜນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ, ​ໄລຍະ​ກາງ​ແລະ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ວຽກງານ​ໄປສະນີ, ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ​ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ປທສ ​ແຂວງ​ ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ແຜນການ​ກະຊວງ ປທສ ​ແຂວງວາງ​ອອກ​ ແລະ ສະຫຼຸບ​ແຜນການ​ພັດທະນາ​ຂະ​ແໜງການ​ປະຈຳ​ເດືອນ, ງວດ, 6 ​ເດືອນ, 9 ​ເດືອນ ​ແລະ ປີ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ກະຊວງ ​ປທສ.

3. ສະຫຼຸບ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ສັງຄົມ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ວຽກງານ​ໄປສະນີ, ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ສື່ສານ​ຂ່າວສານ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ອົງການ​ປົກຄອງ​ແຂວງ ​ແລະ ກະຊວງ ປທສ.

4. ສ້າງ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ສະຖິຕິ​ຂອງ​ວຽກງານ​ໄປສະນີ, ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນຂ່າ​ວສານ​​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ.

5. ສັງ​ລວມ ​ແລະ ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ສະຖິຕິ​ຈາກ​ບັນດາ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ​ໄປສະນີ, ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ຫ້ອງການປທສ​ເມືອງ​ ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ແຂວງ​ ແລະ ກະຊວງ ປທສ.

6. ສຳຫຼວດ​ ແລະ ​ເກັບ​ກຳ​ການ​ນຳ​​​ໄຊ້ຕົວ​ຈີ​ງ ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ໃນ​ເຂດ​ຂອງ​ຕົນ.

7. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດຕາມ ​ແລະ ກວດກາ​ໂຄງການ​ລົງ​ທືນລັດ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ​ໃຫ້​ມີ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດຢ່າງ​ມີ​ປະສິດ​ຕິ​ພາບ​ ແລະ ປະສິດ​ທີ​ຜົນ.

8. ​ເຜີຍ​ແຜ່​ວິ​ໃສ​ທັດ, ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ 5 ປີ , ​ແຜນການ​ປະຈຳ​ປີ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ​ ແລະ ວຽກງານ​ອື່ນໆກ່ຽວກັບ​ແຜນການ-​ສະຖິຕິ​ໃຫ້​ສັງຄົມ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊີ່ງ.

9. ຂື້ນ​ແຜນ, ສະຫຼຸບການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງຕົນ​ປະຈຳ​ອາທິດ, ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ.

10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ພະ​ແນ​ກ​ ປທສ ​ແຂວງ.

 

  • ວຽກງານງົບປະມານການເງິນ

1. ຂື້ນ​ແຜນ​ງົບປະມານ, ດັດ​ແກ້​ງົບປະມານ, ຈັດ​ສັນ​ງົບປະມານ​ປົກກະຕິ ​ແລະ ສ້າງ​ແຜນ​ລາຍ​ຮັບ-​ລາຍ​ຈ່າຍ​ຮ່ວງ​ເງິນ​ປະຈຳການ​ປະຈຳ​ປີ​ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ປທສ ​ແຂວງ.

2. ສະຫຼຸບລາຍ​ຮັບ-​ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ​ປົກກະຕິ, ລາຍ​ຮັບ​ວິຊາ​ການ​ປະຈຳ​ເດືອນ, ງວດ​ ແລະ ປີ.

3. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລາຍ​ຮັບ-​ລາຍ​ຈ່າຍ ​ແລະ ຄັງ​ເງິນສົດ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ກັບ​ບັນ​ຊືລາຍ​ຮັບ-​ລາຍ​ຈ່າຍ.

4. ສະຫຼຸບ​ເງິນສົດ​ເປັນ​ລາຍ​ອາທິດ, ​ເດືອນ, ງວດ​ ແລະ ປີ.

5. ​ເກັບ​ກຳ​ຄ່າ​ທຳນຽມ, ຄ່າ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ໄປສະນີ, ​ໂທລະ​ຄົມລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

6. ຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພະແນກ ປທສ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງ, ພ້ອມປະຕິບັດເບີກຖອນ ແລະ ໂອນບ້ວງເງິນຕ່າງໆຈາກຄັງເງິນງົບປະມານແຂວງອະນຸມັດ.

7. ຕິດຕາມການມອບພັນທະງົບປະມານຂອງບັນດາບໍລິສັດໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

8. ຕິດຕາມການຂື້ນແຜນບັນຊີ ແລະ ຊັບສິນ.

9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ.

Pin It on Pinterest

Share This