ແຈ້ງການ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ແຈ້ງການ ຂະຫຍາຍເວລາໃນການຂຶ້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດທົ່ວປະເທດ

 

 

ວາລະສານ
ວິໃສທັດ