ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ ລະບົບການຈັດເກັບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນຂອງພາກລັດ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ຮູບ ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບຈັດເກັບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນຂອງພາກລັດ

 

 

ວາລະສານ
ວິໃສທັດ