ຂະແໜງບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

ຂະແໜງບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

ປະກອບ​ມີ 3 ວຽກງານ​ຄື:

  • ວຽກງານ​ບໍລິຫານ
  • ວຽກງານ​ຈັດ​ຕັ້ງ-​ພະນັກງານ
  • ວຽກງານ​ກວດກາ

ວຽກງານບໍລິຫານ

1. ສະຫຼຸບການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​ຮອບດ້ານ​ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກປະຈຳ​ເດືອນ, ງວດ, ​ເດືອນ, ປີ​ ແລະ ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕໍ່ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ອົງການ​ປົກຄອງ​ແຂວງ.

2. ຂື້ນ​ແຜນ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຕົວ​ຈີ​ງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ​ປະຈຳ​ປີ​ເຂົ້າ​​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ປທສ​ແຂວງ.

3. ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກບໍລິຫານ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ, ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ປະສານ​ງານ​ຕິດຕໍ່ພົວພັນ​ ແລະ ຕິດຕາມ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ, ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກ, ພິທີການ, ຮັບ​ແຂກ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ, ບັນທຶກ​ເອກະສານ​ຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ, ບັນທຶກ​ກອງ​ປະຊຸມ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຕາ​ປະ​ທັບ, ວຽກງຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ ແລະ ປະຊາສຳພັນ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ປທສ ​ແຂວງ.

4. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ອາຄານ​ສະຖານ​ທີ່, ພາຫະນະ, ຊັບ​ສິນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ຫ້ອງການ​ຂອງພະ​ແນ​ກທີ່​ແຂວງ​ ແລະກະຊວງ​ມອບ​​ໃຫ້.

5. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ນຳ​ສະ​ເໜີຂໍ​ອະນຸມັດ​ຄັວດຕາ​ປະ​ທັບ​ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ຕາ​ປະ​ທັບ​ໃຫ້ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ຂື້ນ​ກັບ​ພະ​ແນ​ກ.

6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.

 

ວຽກງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ

1. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ນຳ​ສະ​ເໜີ, ປັບປຸງ​ກົງຈັກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ, ກໍ່ສ້າງ​ພັກ-​ພະນັກງານ, ຊັບຊ້ອນ, ຈັດ​ວາງ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະກັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາມາດ ​ແລະ ຕຳ​ແໜງງານ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້.

2. ຊ່ວຍ​ຄະນະ​ພັກ​ເກັບ​ກຳ​ສະຖິຕິ​ວຽກພັກ-​ພະນັກງານ​ ແລະ ວຽກອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ມະຫາຊົນ.

3. ຄົ້ນ​ຄ້ວາສະ​ເໜີການ​ປະຕິບັດນະ​ໂຍບາຍ​ຕ່າງໆຕໍ່ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຜົນງານ​ດີ​ເດັ່ນ ​ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ​ໃນ​ພາລະກິດ​ຮັບ​​ໄຊ້ການ​ປະຕິວັດ​ຊາດປະຊາທິປະ​ໄຕ.

4. ສະ​ເໜີຂໍ​ອະນຸມັດ​ເຮັດ​ບັດ​ປະກັນ​ສັງຄົມ​ໃຫ້​ແກ່​ລັດຖະກອນ​ເຂົ້າ​ໃໝ່, ຄອບຄົວ​ພະນັກງານ ​ແລະ ພະນັກງານ​ບຳນານ.

5. ຄົ້ນ​ຄ້ວາສະ​ເໜີ​ເລື່ອນ​ຊັ້ນ-​ຂັ້ນ​ເງິນ​ເດືອນ​ປົກກະຕິ​ໃຫ້​ລັດຖະກອນ, ດັດ​ແກ້​ຊັ້ນ-​ຂັ້ນ​ເງິນ​ເດືອນ ​ແລະ ສະ​ເໜີ​ເລື່ອນ​ລັດຖະກອນ​ໃໝ່ຂື້ນ​ເປັນ​ລັດຖະກອນ​ສົມບູນ ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ.

6. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສຳນວນ​ເອກະສານ​ຊີວະ​ປະ​ຫັວດ ​ແລະ ສະຖິຕິ​ພະນັກງານ-​ລັດຖະກອນທີ່ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ.

7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.

ວຽກງານກວດກາ

1. ຈັດ​ຕັ້ງ​ນະ​ໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ​ແຜນການ, ມະຕິ, ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ອົງການ​ກວ​ດກາ​ລັດ​ຂອງ​ແຂວງ ​ແລະກະຊວງ​ ປທສ ກ່ຽວກັບ​ວຽກງານ​ກວດ​ກາ​ລັດ ຕາມ​ຂະ​ແໜງການ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ.

​2. ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ນ​ະ​ໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບ​ວຽກງານ​ກວດກາ​ ໂດຍ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.

3. ກວດກາ​ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ​ແຜນການ, ສິດໜ້າທີ, ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່ການຈັດ​ຕັ້ງ, ລັດຖະກອນ​ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກການ​ຂອງ​ຕົນ​ ແລະ ຫ້ອງການ ປທສ ປະຈຳ​ເມືອງ​ຕາມ​ສາຍ​ຕັ້ງ.

4. ກວດກາ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ ຂອງ​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ສາຂາບໍລິສັດ​ລັດ​ວິ​ສະຫະ​ກິດ​ທີ່ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕົນ.

5. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ຄຳ​ສະ​ເໜີຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ ໃຫ້​ຄວາມ​ເປັຍ​ທຳ​ຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່​ມາ​ພົວພັນ​ວຽກງານ.

6. ສະ​ເໜີມາດ​ຕະການ, ວິທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ການ​ກວດກາ​ລັດ​ໃຫ້​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກຂອງ​ຕົນ​ ເພື່ອ​ພິຈາລະນາ​ຕົກລົງ​ແລະ ລາຍ​ງານ​​ໃຫ້​ຂັ້ນ​ເທິງ​ຂອງ​ຕົນ.

7. ປະຕິບັດ​ສິດ​ ແລະ ໜ້າທີ່​ອື່ນ​ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ ປທສ​ ແຂວງ, ຫົວໜ້າກົມ​ກວດກາ​ຂອງ​ກະຊວງ ປທສ, ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກກວດກາ​ກາ​ລັດ​ແຂວງ ​ແລະ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ລະບຽບກົ​ດໝາຍ.

 

ວາລະສານ
ວິໃສທັດ