ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຈຳປາສັກ

ບ້ານ ໂຊກອຳນວຍ, ນະຄອນປາກເຊ

ໂທ: 031-253248, ແຟັກ: 031-253249

ອີເມວ: dpt-ch@mpt.gov.la

 

ວາລະສານ
ວິໃສທັດ