ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການເງິນ

ປະກອບ​ມີ 2 ວຽກງານ​ຄຶ:

  • ວຽກງານແຜນການສະຖິຕິ

1. ຄົ້ນ​ຄ້ວາຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ວິ​ໃສ​ທັດ, ທິດ​ທາງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ແລະ ​ແຜນການ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ​ຂອງ​ແຂວງ ​ແລະ ກະຊວງ​ ປທສ​ ເພື່ອ​ຫັນ​ເປັນ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ, ​ໂຄງການ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກພາຍ​ໃນ​ແຂວງ.

2. ຂື້ນ​ແຜນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ, ​ໄລຍະ​ກາງ​ແລະ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ວຽກງານ​ໄປສະນີ, ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ​ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ປທສ ​ແຂວງ​ ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ແຜນການ​ກະຊວງ ປທສ ​ແຂວງວາງ​ອອກ​ ແລະ ສະຫຼຸບ​ແຜນການ​ພັດທະນາ​ຂະ​ແໜງການ​ປະຈຳ​ເດືອນ, ງວດ, 6 ​ເດືອນ, 9 ​ເດືອນ ​ແລະ ປີ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ກະຊວງ ​ປທສ.

3. ສະຫຼຸບ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ສັງຄົມ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ວຽກງານ​ໄປສະນີ, ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ສື່ສານ​ຂ່າວສານ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ອົງການ​ປົກຄອງ​ແຂວງ ​ແລະ ກະຊວງ ປທສ.

4. ສ້າງ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ສະຖິຕິ​ຂອງ​ວຽກງານ​ໄປສະນີ, ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນຂ່າ​ວສານ​​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ.

5. ສັງ​ລວມ ​ແລະ ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ສະຖິຕິ​ຈາກ​ບັນດາ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ​ໄປສະນີ, ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ຫ້ອງການປທສ​ເມືອງ​ ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ແຂວງ​ ແລະ ກະຊວງ ປທສ.

6. ສຳຫຼວດ​ ແລະ ​ເກັບ​ກຳ​ການ​ນຳ​​​ໄຊ້ຕົວ​ຈີ​ງ ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ໃນ​ເຂດ​ຂອງ​ຕົນ.

7. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດຕາມ ​ແລະ ກວດກາ​ໂຄງການ​ລົງ​ທືນລັດ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ​ໃຫ້​ມີ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດຢ່າງ​ມີ​ປະສິດ​ຕິ​ພາບ​ ແລະ ປະສິດ​ທີ​ຜົນ.

8. ​ເຜີຍ​ແຜ່​ວິ​ໃສ​ທັດ, ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ 5 ປີ , ​ແຜນການ​ປະຈຳ​ປີ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ​ ແລະ ວຽກງານ​ອື່ນໆກ່ຽວກັບ​ແຜນການ-​ສະຖິຕິ​ໃຫ້​ສັງຄົມ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊີ່ງ.

9. ຂື້ນ​ແຜນ, ສະຫຼຸບການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງຕົນ​ປະຈຳ​ອາທິດ, ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ.

10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ພະ​ແນ​ກ​ ປທສ ​ແຂວງ.

 

  • ວຽກງານງົບປະມານການເງິນ

1. ຂື້ນ​ແຜນ​ງົບປະມານ, ດັດ​ແກ້​ງົບປະມານ, ຈັດ​ສັນ​ງົບປະມານ​ປົກກະຕິ ​ແລະ ສ້າງ​ແຜນ​ລາຍ​ຮັບ-​ລາຍ​ຈ່າຍ​ຮ່ວງ​ເງິນ​ປະຈຳການ​ປະຈຳ​ປີ​ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ປທສ ​ແຂວງ.

2. ສະຫຼຸບລາຍ​ຮັບ-​ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ​ປົກກະຕິ, ລາຍ​ຮັບ​ວິຊາ​ການ​ປະຈຳ​ເດືອນ, ງວດ​ ແລະ ປີ.

3. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລາຍ​ຮັບ-​ລາຍ​ຈ່າຍ ​ແລະ ຄັງ​ເງິນສົດ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ກັບ​ບັນ​ຊືລາຍ​ຮັບ-​ລາຍ​ຈ່າຍ

 

ວາລະສານ
ວິໃສທັດ