ປ້ອງກັນໃຫ້ບັນຊີເຟສບຸກຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ ດ້ວຍການເປີດໃຊ້ “Two-Factor Authentication”

 

ທີ່ຜ່ານມາມີຂ່າວເລື່ອງບັນຊີເຟສບຸກຖືກແຮັກ ແລ້ວເອີ້ນເອົາເງິນຄ່າໄຖ່ເພື່ອທີ່ຈະຄືນບັນຊີໃຫ້ ຫຼື ເອົາບັນຊີໄປໃຊ້ເຮັດສິ່ງບໍ່ດີເຊັ່ນ:ໄປຂໍຢືມເງິນຄົນອື່ນ ຈົນເກີດນຳຄວາມເສຍຫາຍຕາມມາພາຍຫຼັງຫຼວງຫຼາຍ

ມື້ນີ້ຈະມາແນະນຳການເປີດໃຊ້ Two-Factor Authentication ເພື່ອປົກປ້ອງບັນຊີໃຫ້ປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄື
ເປັນລະບົບຄວາມປອດໄພຊັ້ນທີ 2 ຖັດຈາກລະຫັດຜ່ານທຳມະດາ.

ເມືອເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເວລາທີ່ເຮົາເຂົ້າລະບົບ ນອກຈາກຈະໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີ່ຕັ້ງໄວ້ແລ້ວ, ຍັງຕ້ອງໄດ້ໃສ່ລະຫັດຢືນຢັນທີ່ສົ່ງມາທາງຂໍ້ຄວາມອີກເທື່ອໜຶ່ງຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າລະບົບໄດ້ ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄື ຖ້າຫາກມີຄົນຮູ້ລະຫັດຜ່ານເຂົ້າບັນຊີ ແຕ່ບໍ່ມີລະຫັດຢືນຢັນທີ່ສົ່ງມາທາງຂໍ້ຄວາມ ກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າລະບົບໄດ້.

ຂັ້ນຕອນການເປີດໃຊ້ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລຸ່ມນີ້ (ໃນນີ້ໃຊ້ແອັບເຟສບຸກເທິງສະມາດໂຟນລະບົບ Android ເຊິ່ງອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍໃນລະບົບ IOS ຫຼື ລະບົບອື່ນໆ)

1. ເປີດແອັບ Facebook ຂຶ້ນມາ ແລ້ວເລືອກແທັບຊ້າຍສຸດຂອງແອັບ ເລື່ອນລົງໄປດ້ານລຸ່ມແລ້ວເລືອກ Setting & Privacy.
2. ເລືອກ Settings
3. ເລືອກ Security and login
4. ເລືອກ Two-Factor Authentication

5. ກົດ Get Started ຈາກນັ້ນເລືອກ Text Message (ບາງກໍລະນີຈະມີເບີຂຶ້ນຢູ່ແລ້ວ ຖ້າຫາກບໍ່ມີໃຫ້ເລືອກ Use Different Number
ແລ້ວໃສ່ເບີໂທລະສັບທີ່ຕ້ອງການໃຊ້)
6. ຈາກນັ້ນໃຫ້ພິມລະຫັດທີ່ໄດ້ຮັບທາງຂໍ້ຄວາມໃສ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງ ແລ້ວກົດ Next

7. ກົດ Finish ເພື່ອສຳເລັດການຕັ້ງຄ່າ ພຽງເທົ່ານີ້ບັນຊີຂອງທ່ານກໍ່ຈະປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນແລ້ວ ເວລາທີ່ມີການເຂົ້າລະບົບຈາກເຄື່ອງທີ່ບໍ່ເຄີຍໃຊ້
ບັນຊີມາກ່ອນ ລະບົບເຟສບຸກຈະໃຫ້ໃສ່ລະຫັດຢືນຢັນທີ່ສົ່ງມາທາງຂໍ້ຄວາມ SMS ທຸກຄັ້ງ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ
1. ຄວນຮັກສາເບີໂທລະສັບທີ່ທ່ານໃຊ້ເພື່ອຮັບຂໍ້ຄວາມຢືນຢັນໄວ້ໃຫ້ດີ ເພາະຖ້າຫາກເບີເສຍ ຫຼື ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ອາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດ
ຮັບລະຫັດຢືນຢັນ ແລະ ເຂົ້າລະບົບບໍ່ໄດ້.
2. ເກັບຮັກສາເບີໂທລະສັບດັ່ງກ່າວໄວ້ໃຫ້ດີ ບໍ່ຄວນໃຫ້ຄົນອື່ນໃຊ້ ເພາະອາດເປັນຊ່ອງທາງເອົາໄປໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ.
3. ບໍ່ຄວນກົດລິ້ງທີ່ແປກໆ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ທີ່ມາຊັດເຈນ ແລ້ວປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃສ່ເຊັນ: ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ອີເມວເປັນຕົ້ນ.

 

 

 

ວາລະສານ
ວິໃສທັດ