ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 

ຂະ​ແໜງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ​ປະກອບ​ມີ​ກົງຈັກ​ຊ່ວຍ​ວຽກ 2 ວຽກງານ​ຄື:

  • ວຽກງານ​ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າ​ວສານ
  • ວຽກງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ
  • ວຽກງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ

 

  • ວຽກງານ​ບໍລິການ​ລັດ​ດ້ວຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

1. ຊຸກ​ຍູ້, ສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ນຳພາ​ບັນດາ​ຫ້ອງການ​ລັດ​ຂະ​ແໜງການ​ຕ່າງໆ​ ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ລະບົບ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ດ້ວຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກຢ່າງ​ກ້ວງ​ຂວາງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ.

2. ຊ່ວຍ​ແນ​ະນຳ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ ​ ຄຸ້​ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ​ລະບົບ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຫ້ອງການ​ລັດ​ຂະ​ແໜງການ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ແຂວງ.

3. ປະສານ​ງານ​ກັບ​ສູນ​ກາງ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ດັດ​ແປງ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຊື່ອມ​​ໂຍງ​ບັນດາ​ໂປຼ​ແກຼມ ຂອງ​ຫ້ອງການ​ລັດ​ຕ່າງໆ​ເຂົ້າ​ກັບ​ລະບົບ​ການ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ດ້ວຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຼນິກ.

4. ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຍົກ​ລະດັບ​ພະນັກງານ​ລັດ​ຂະ​ແໜງການ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ສາມາດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ນຳ​ໃຊ້ ​ແລະ ບໍລິການ​ລະບົບ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ດ້ວຍ​ເອ​ເລັກ​​ໂຕຼນິກ.

5. ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ສະຖິຕິ​ການ​ພັດທະນາ, ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ຂອງ​ບັນດາ​ຫ້ອງ ການ​ລັດ​ຂະ​ແໜງການ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ແຂວງ.

6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນ​ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.

 

  • ວຽກງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ

1. ຜັນ​ຂະ​ຫາຍ​ແຜນການ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກກ່ຽວກັບ ວຽກງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ມາ​ເປັນ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ, ​ໂຄງ​ການ​ລະອຽດ ​ໃນ​ຂະ​ແໜງຂອງ​ຕົນ​ໂດຍ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ສະພາບ​ຕົວ​ຈີ​ງຂອງພະ​ແນ​ກ​ແຂວງ ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ.

2. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ນຳ​ສະ​ເໜີຕໍ່ພະ​ແນ​ກ ​ໃນ​ການ​ອອກ​ໃບ​ອະນຸຍາດ, ສືບຕໍ່, ​ໂຈະ , ຍົກ​ເລີກ ຫຼື ຖອນ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ກະຊວງ ປທສ ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.

3. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ກວດກາ, ຕິດ​ຕາມ, ຊຸກຍູ້​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່​ສັງຄົມ​ອອນລາຍ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງທີ່​ຕົນ​ຮັບຜິດຊອບ.

4. ປະສານກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ເພື່ອ​ໂຄສະ​ນິ​ເຜີຍ​​ແຜ່​ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກງານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ.

5. ກະຕຸກ​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ຂະ​ແໜງການ​ຕ່າງໆ ​ແລະ ສັງຄົມ​ປະດິດ​ສ້າງ​ການ​ພັດທະນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ.

6. ​ເກັບ​ກຳ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ, ຜະລິດ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ທາງ​ດ້ານ​ໄອ​ຊີ​ທິ.

7. ສະຫຼຸບການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​ຂະ​ແໜງການ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ປະຈຳ​ອາທິດ, ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ.

8. ປະ​ຕະບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆຕາມ​ການ​ມອຍໝາຍຂອງ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.

 

 

ວາລະສານ
ວິໃສທັດ