ຂະແໜງດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີ່

ຂະແໜງດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ປະກອບມີກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ 2 ວຽກງານຄື

  • ວຽກດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ
  • ວຽກງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄື້ນຄວາມ​ຖີວິທະຍຸ​ສື່ສານ

ວຽກດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ

1. ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ແຜນການ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ກ່ຽວກັບ​ວຽກງານ​ດັດສົມ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ມາ​ເປັນ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ງານ, ​ໂຄງການ​ລະອຽດ ​ໃນ​ຂະ​ແໜງຂອງ​ຕົນ ​ໂດຍ​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ສະພາບ​ຕົວ​ຈີ​ງຂອງ​ແຂວງ ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ.

2. ຄົ້ນ​ຄ້ວນຳ​ສະ​ເໜີຕໍ່ພະ​ແນ​ກ ​ໃນ​ການ​ອອກ​ໃບ​ອະນຸຍາດ, ສຶບຕໍ່, ​ໂຈະ, ຍົກ​ເລີກ ຫຼື ຖອນ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ດ້ານ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ກະຊວງ ປທສ ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.

3. ຕິດຕາມ​ກວດກາ ​ເພື່ອ​ສະກັດ​ກັ້ນ​ການ​ແຂງ​ຂັນ​ທີ່​ບໍ​ເປັນ​ທຳ ທີ່​ສ້າງ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ກັບ​ທຸກ​ຝ່າຍ.

4. ຕິດຕາມ​ກວດກາ ການ​ສ້າງ, ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ, ການ​ນຳ​ໃຊ້​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ໂທລະ​ຄົມ​ມາ​ນາ​ຄົມ​ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ຕົນ​ຮັບຜິດຊອບ.

5. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກວດກາ​ມາດຖານ​ເຕັກນິກ​ການ​ນຳ​​ເຂົ້າ, ຈຳໜ່າຍ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ອຸປະກອນ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ຕົນ​ຮັບຜິດຊອບ.

​6. ເກັບ​ກຳ ​ແລະ ສຳຫຼວດສະພາບ​ການ​ແຂງ​ຂັນ ​ເພື່ອ​ວາງ​ແຜນ​ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ຊຸກຍູ້​ຢ່າງ​ແທດ​ເໝາະ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.

7. ສຳຫຼວດ ​ແລະ ​ເກັບ​ກຳ​ສະພາບ​ການ​ເໜັງຕິງ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ຄວາມ​ເພີ່ງ​ພໍ​ໃຈ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ ​ແລະ ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໂທລະ​ຄົມ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ຕົນ​ຮັບຜິດຊອບ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ກະຊວງ ປທສ ຊາບ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.

8. ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ ໃຫ້​ຫົວໜ່ວຍທຸລະ​ກິດ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ໃນ​ການ​ຂະຫຍາຍ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ​ອອກ​ສູ່​ຊົນນະບົດ.

9. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ຄິດ​ໄລ່​ຄ່າ​ທຳນຽມ ​ແລະ ຄ່າ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆທາງ​ດ້ານ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ.

10. ສັງ​ລວມຫຼັກຖານ​ການລະ​ເມີດ​ກົດ​ລະບຽບ ຂອງ​ການ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.

11. ປະສານ​ງານ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະນຳ​ຕໍ່ຜູ້​ລະ​ເມີ​ດສິດ ​ແລະ ຜູ້​ຮຽກຮ້ອງ​ຂໍ​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖຶກຕ້ອງ.

12. ສະຫຼຸບ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງຕົນ​ປະຈຳ​ອາທິດ, ​ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ

ປະ​ຕິ​ບັດໜ້າທີ່​ອື່ນ​ຕາມ​ມອບໝາຍຂອງ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.

 

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີວິທະຍຸສື່ສານ

1. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ອອກ​ໃບ​ອະນຸບາດ, ຂື້ນ​ທະບຽນ ​ແລະ ຕໍ່ອະນຸຍາດ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄື້ນຄວາມ​ຖີ່​ວິທະຍຸ​ສື່ສານລະບົບ​ໂຟນີ ທີ່​ກະຊວງ​ໄດ້​ອະນຸມັດ​ແລ້ວ​ພ້ອມ​ທັງ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ຖ້ອງ​ຖີ່​ນ.

2. ຕິດຕາມ​, ກວດກາການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄື້ນຄວາມ​ຖີ່​ວິທະຍຸ​ສື່ສານ​ຂອງ​ສະຖານີ​ຄື້ນຄວາມ​ຖີ່​ວິທະຍຸ​ສື່ສານ ​ແລະ ອຸປະກອນ​ຄື້ນຄວາມ​ຖີ່​ວິທະຍຸ​ສື່ສານ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ ລວມທັງ​ການ​ກະ​ຈາ​ຍຄື້ນວິທະຍຸ​ສື່ສານ​ຂອງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ທີ່​ລ່ວງ​ລໍ້າ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ດີ​ນ​ແດນ​ຂອງ​ແຂວງ.

3. ​ແນະນຳ​ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ນຳ​ໃຊ້​ຄື້ນຄວາມ​ຖີ່​ວິທະຍຸ​ສື່ສານ ​ແລະ ອຸປະກອນ​ຄື້ນຄວາມ​ຖີ່​ວິທະຍຸ​ສື່ສານ​ໃຫ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.

4. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ຢູ່​ສູນ​ກາງ​ໃນ​ການ​ລົງ​ກວດກາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄື້ນຄວາມ​ຖີ່​ວີ​ທະ​ຍຸ​ສື່ສານ ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ສະຖານີ ​ແຫຼ່ງກະ​ຈ່າຍ​ຄື້ນຄວາມ​ຖີ່​ວິທະຍຸ​ສື່ສານ​ ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ບໍ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ການ​ອະນຸຍາດ ​ແລະ ລັກລອບ​ນຳ​ໃຊ້​ຄື້ນຄວາມ​ຖີ່​ວິທະຍຸ​ສື່ສານ ພ້ອມ​ທັງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ມາດ​ຕະການ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບການ.

5. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນ​ການ​ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ກົດໝາຍ, ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ ​ແລະ ອື່ນໆທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ໂທລະ​ຄົມ, ຄື້ນຄວາມ​ຖີ່ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສັງຄົມ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລີກ​ເຊີ່ງ.

6. ສ້າງ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ​ເກັບ​ກຳ​ສະຖິຕິ​ຂອງ​ສະຖ​ານີຄື້ນຄວາມ​ຖີ່​ວິທະຍຸ​ສື່ສານ ​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ.

7. ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ດ ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຕາມ​ການສະ​ເໜີ ຂອງ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກພທົບ​ຈາກ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄື້ນຄວາມ​ຖີ່​ວິທະຍຸ​ສື່ສານ.

8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນ​ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ.

 

ວາລະສານ
ວິໃສທັດ