ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງຈຳປາສັກ.
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ:ບ້ານໂຊກອຳນວຍ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ.
ເບີໂທ: 031253248 ; ແຟັກ: 031253249
ອີເມວ:dpt-ch@mpt.gov.la
ເວັບໄຊ: www.dpt-cps.gov.la